test
Aluekehityspäällikkö - Pohjois-Savon liitto

Tule rakentamaan Pohjois-Savon tulevaisuutta yhdessä kuntien, oppilaitosten ja muiden verkostokumppaniemme kanssa!

Pohjois-Savon liitto hakee aluekehityspäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Aluekehityspäällikön tehtävänä on Pohjois-Savon kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja valmistelun koordinointi, ohjelmien toimeenpanon edistäminen ja toteutuksen seuranta. Tehtäviin kuuluu myös maakunnan ennakointityötä, edunajamista, lausuntojen valmistelua ja elinkeinopoliittisten työryhmien vetovastuuta. Lopullinen työnkuva muotoutuu valittavan henkilön osaamisen ja työkokemuksen pohjalta.

Aluekehityspäällikkö toimii aluekehitysjohtajan sijaisena kansallisen aluekehitystyön osalta.

Aluekehityspäälliköltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa käytännön kokemusta strategioiden ja ohjelmien laadinnasta, ennakointiosaamista, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen hallintaa. Tehtävän hoito edellyttää myös hyvää sähköisten työvälineiden hallintaa, erityisesti excel-laskentaohjelman osalta.

Arvostamme näyttöön perustuvaa kokemusta strategiavalmistelusta, yhteistyöstä elinkeinoelämän ja oppilaitosten sekä kuntakentän kanssa. Samoin arvostamme ennakoivaa ja innovatiivista ajattelutapaa, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta.

Ennen tehtävän täyttämistä valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän työehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 4 592 €/kuukausi. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.pohjois-savo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa puh. 044 714 2648
(soittoaika 1.12.2021 klo 8.30-10.00)

Lisätietoja

Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.

Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.


Osoite: Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Sinulle suositellut työpaikat