Skip to main content
test

Vi har en bra anda och ett utvecklande grepp i vårt arbete vid tjänsterna inom småbarnspedagogik i Borgå stad, välkommen med!

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik söker en ambulerande barnskötare inom småbarnspedagogiken till ett ordinarie anställningsförhållande från 10.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Den ambulerande barnskötaren arbetar som ordinarie vikarie i Borgå stads daghem och arbetar i överenskomna daghem inom ett visst på förhand överenskommet område alltid beroende på i vilket daghem det behövs en vikarie. Ambulerande barnskötare första placeringsstället är Hindhår daghem.

Den ambulerande barnskötaren ska kunna arbeta i olika verksamhetsmiljöer. I uppgiften arbetar du både med småbarn, barn i lekålder och barn i förskoleålder, och du kan utveckla ditt kunnande i olika arbetsmiljöer och pedagogiska team. För att du ska lyckas i arbetet krävs det flexibilitet och goda färdigheter för teamarbete. Den ambulerande barnskötaren ska vara anpassningsbar och tycka om att dagarna är olika.

Borgå är en barnvänlig hemstad. Vi vill stöda barnen på uppväxtens och inlärningens stig. En smidig vardag inom småbarnspedagogiken betyder mångsidiga verksamhetsmiljöer och goda verksamhetslokaler. Det innebär också utveckling av verksamheten, servicehandledning och multiprofessionellt samarbete.

Vi tar också väl hand om personalens kunnande och arbetsförhållanden. I vår utbildningskalender erbjuds många utbildningar som personalen kan delta i regelbundet. Vi utvecklar båda språkgrupperna jämsides. Vi vill tillsammans med familjerna skapa goda rutiner i barnens vardag och förhållanden där barnen får göra saker tillsammans och lyckas. Förutom utbildningar erbjuder Borgå stad också personalförmåner och fritids- och rekreationsverksamhet för sin personal.

Behörighetsvillkoren följer lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.
Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Arbetstiden är 38,15 h/vecka. Lönen fastställs enligt AKTA.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2272,15 €/månad.

Skicka din ansökan senast 7.10.2022 kl. 15 via länken Sök nu.

Intervjuer görs redan under ansökningstiden.

Mer information ge daghemsföreståndarer Minna Toivanen tfn 040 5590927

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/tjanster-inom-smabarnspedagogik/daghem/kommunala-daghem/hindhar-daghem/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ge daghemsföreståndarer Minna Toivanen tfn 040 5590927

Lär dig mer om oss

Hindhår daghem

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Ringvägen 4, 07110 Hinthaara
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat