Skip to main content
test

Småbarnspedagogiken i Lovisa söker en ambulerande barnskötare som familjeledighetsvikarie 1.9.2022-31.12.2022, och kan eventuellt förlängas. Den ambulerandes enheter är i huvudsak Tessjö daghem och Ruukin päiväkoti.

Vi förväntar oss att du har god förmåga till växelverkan, ett entusiastiskt och fördomsfritt arbetssätt samt en positiv attityd till bemötande av olika typer av människor. Vi önskar att du behärskar de båda inhemska språken.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet ser vi som en merit om du innehar examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Den uppgiftsrealterade månadslönen är 2135,58 euro och vid besättandet av uppgifterna tillämpas en prövotid på en månad.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 5.8.2022 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Päivi Ahola, tfn 044 565 1084

Lär dig mer om oss

Lovisa stads småbarnspedagogik

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Tavastasvägen 12, 07955 Tesjoki
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat