Ammatillisten tutkinnon osien (hiusala) päätoiminen tuntiopettaja - Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee ammatillisten tutkinnon osien (hiusala) päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen hyvinvointi- ja palvelualojen tulosyksikköön 28.9.2020 - 31.3.2021. Opettajan tehtäviin kuuluu ammatillisten aineiden opetus hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillisessa perustutkinnossa ja työelämäyhteistyöhön liittyvät tehtävät. Päätoimipaikka on Kotekon kampus Kotkassa. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.

Valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta (soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään kahden vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä).

Valittavalta edellytetään työkokemusta hiusalan käytännön työstä sekä yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja tiimityötaitoja. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat.

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi@ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tiimipäällikkö Armi Raanti, puh. 050 5765438, armi.raanti@ekami.fi.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Hyvinvointi- ja palvelualat, Sosiaali-, terveys- ja hiusala
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Ekami-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion liikevaihtotavoitteena on 31,0 miljoonaa euroa. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami on ISO 9001: 2015 sertifioitu ja toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.