Ammatillisten tutkinnon osien (sähkö- ja automaatioala) päätoiminen tuntiopettaja - Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee vakituista ammatillisten tutkinnon osien (sähkö- ja automaatioala) päätoimista tuntiopettajaa 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Opetettava alana on sähköasentajan osaamisalan ammatilliset sisällöt. Päätoimipaikkana on Haminan kampus. Opetusta voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla Kotkassa ja verkko-oppimisympäristössä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää sähkö- ja automaatioalan tuntemusta sekä laaja-alaista kokemusta käytännön töistä. Tehtävään sisältyy myös työelämässä järjestettävän koulutuksen ohjausta sekä työelämäyhteistyön kehittämistä. Lisäksi arvostamme kykyä työskennellä ohjaustehtävissä Ekamin talotyömailla.

Arvostamme aiempaa nuorten sekä aikuisten opettaja- ja kouluttajakokemusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-osaaminen sekä oppisopimuskoulutuksen tuntemus katsotaan eduksi. Valittavalta odotamme verkko-opetusosaamista.

Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.

Hakijoille järjestetään tarvittaessa työkoe, jossa mitataan ammatillisia ja sosiaalisia taitoja osana valinnan kriteereitä. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat, jolloin palvelussuhde on määräaikainen.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi(at)ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
Tiimipäällikkö (vt) Virve Eronen puh. 044 763 3059, virve.eronen(a)ekami.fi
Apulaisrehtori Kimmo Kallioniemi puh. 040 837 9739, kimmo.kallioniemi(a)ekami.fi

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Tekniikan ja liikenteen alat, Sähkö-, ICT-, automaatio-, prosessi- ja tietojenkäsittelyala
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Ekami-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion liikevaihtotavoitteena on 31,0 miljoonaa euroa. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami on ISO 9001: 2015 sertifioitu ja toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.