Ammatillisten tutkinnon osien (taloushallinto, liiketalous) päätoiminen tuntiopettaja - Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee määräaikaista ammatillisten tutkinnon osien (taloushallinto, liiketalous) päätoimista tuntiopettajaa Hyvinvointi- ja palvelualojen tulosyksikköön Liiketalousalalle 1.1 - 31.12.2021.

Opetettavat kokonaisuudet ovat liiketalousalan ammatilliset tutkinnon osat ja työelämässä järjestettävän koulutuksen ohjaus. Työtehtäviin kuuluu lisäksi työelämäopettajana toimiminen sekä oppisopimusten hoito. Päätoimipaikkana on Kotekon kampus Kotkassa. Opetusta voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla Kotkassa ja Haminassa. Päätoimisen tuntiopettajan vähimmäistuntimäärä on 800 tuntia vuodessa.

Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, liiketalous ja opettajan pedagogiset opinnot sekä kolmen vuoden käytännön työkokemus).

Valittavalta edellytetään ennen kaikkea vahvaa liiketalousalan tuntemusta ja laaja-alaista käytännön osaamista sekä kokemusta kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja tilinpäätöksestä sekä niiden vaatimista ohjelmistoista. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii vahvaa verkkokoulutusosaamista ja -kokemusta (Teams ja It's Learning). Arvostamme aiempaa ammatillisen koulutuksen opettajakokemusta, kokemusta erityisen tuen opiskelijoiden ohjaamisesta ja taitoa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä, taloushallinnon ohjelmien laajaa osaamista, kokemusta työelämäyhteistyöstä ja oppisopimuskoulutusosaamista.

Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä alueen yritysyhteistyöverkostot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.

Hakijoiden on varauduttava tarvittaessa antamaan työnäyte liiketalousalan osaamisesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi(at)ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tiimipäällikkö Katja Andrejev, katja.andrejev@ekami.fi, puh 040 549 8364
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Hyvinvointi- ja palvelualat, Liiketalousala
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Ekami-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion liikevaihtotavoitteena on 31,0 miljoonaa euroa. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami on ISO 9001: 2015 sertifioitu ja toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.