Ammatillisten tutkinnon osien (turvallisuusala/kiinteistöpalveluala) päätoiminen tuntiopettaja - Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee ammatillisten tutkinnon osien (turvallisuusala/kiinteistöpalveluala) päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Tehtäviisi kuuluu mm. turvallisuusalan/kiinteistöpalvelualan koulutusten suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Toimit ryhmien vastuuohjaajana ja huolehdit opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisesta ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumisesta. Osaat välittää opiskelijoille asiakaslähtöistä palveluasennetta. Pidät aktiivisesti yhteyttä alan työnantajiin ja omaat herkkyyttä reagoida esille tuleviin kehittämistarpeisiin. Päätoimipaikkana on Haminan kampus. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa.

Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta.

Edellytämme vahvaa näyttöä ja kokemusta toimimisesta kiinteistönhoidon tai kiinteistöjen teknisten turvajärjestelmien osa-alueilta. Arvostamme erityisesti aiempaa opettaja-/kouluttajakokemusta kiinteistönhoidon alalta. Ennen kaikkea etsimme itseohjautuvaa henkilöä, jolla on kyky sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Eduksi lasketaan:
- kokemus turvallisuusalan ja kiinteistöhoitoalan koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä
- työturvallisuuskorttikouluttajapätevyys
- tulityökorttikouluttajapätevyys

Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.

Vaadittavan ammattitaidon ja sopivuuden arvioimiseksi on varauduttava työkokeeseen, jossa mitataan ammatillisia ja sosiaalisia taitoja osana valinnan kriteereinä.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi@ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tiimipäällikkö Juha Attenberg, puh 044 7670624, juha.attenberg@ekami.fi

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Tekniikan ja liikenteen alat, Talotekniikka-, kiinteistöpalvelu-, puhdistuspalvelu- ja turvallisuusala
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Ekami-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion liikevaihtotavoitteena on 31,0 miljoonaa euroa. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami on ISO 9001: 2015 sertifioitu ja toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.