Anstaltbiträde - Paraisten kaupunki

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper.
Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

ANSTALTSBITRÄDE

Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Mer om arbetsgivaren

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKA-RIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socio-nom, närvårdare, sjukskötare..).
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi .
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdel-ningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi
Kontakta:
ansvarig skötare Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
avdelningsskötare vik Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
äldreomsorgsledare Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare vik Medris Jurs / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö 050 439 1957
ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
ansvarig handledare Monika Gestranius/ hemvård, Pargas 044 358 5840
ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814
vik servicechef Suvi Simelius-Nieminen /hemvård, Pargas 040488 6056
eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi .

Pargas stad
Adress: Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.