Du jobbar som anstaltsbiträde med kombinerade uppgifter på Smedsby daghem och förskola. Du ansvarar för arbetet i köket, ett utdelningskök (lunch och mellanmål kommer färdiga till daghemmet), där du tillagar frukost, dukar fram alla måltider på matkärrorna, diskar kärlen efter måltiderna och ansvarar för renhållningen i köket. Du gör också varje vecka matbeställningarna till det tillagande köket och håller kontakt vid behov. I köket är du ensam.

På daghemmet hjälper du till vid måltiderna, torkar av borden efter måltiderna och sopar upp kring borden. Du hjälper också till med av- och påklädning då barnen går ut eller kommer in. Du tvättar tvätt vid behov (lakan och handukar tvättas på tvätteri) och ansvara för att handpappersställningar och tvålautomater är fyllda.

Arbetet inleds i januari 2021 enligt överenskommelse.


Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensbacken 4 (daghem), Gammelstens 5 (förskola), 02750 Esbo.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: För uppgiften lämplig utbildning eller annan lämplig kompetens.

Vi värdesätter att du har hygienpass och salmonellaintyg. VI värdesätter även din tidigare erfarenhet av att jobba i ett kök samt flexibilitet.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Smedsby_forskola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, telefon 046-8773274, pia.herlin-kiviniitty@espoo.fi

Smedsby daghem och förskola
Adress: Stensbacken 4, 02750 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!