test
Anstaltvårdare 50%, Hannahemmet - Kemiönsaaren kunta

Nuvarande placering inom äldreomsorgens vårdenhet för dygnetruntvård, Hannahemmet.
Behörighetsvillkor: anstaltsvårdarutbildning eller erfarenhet av motsvarande arbete.
Prövotiden är 4 månader/Koeaika on 4 kuukautta. Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/
https://www.visitkimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förman Carita Pomrén, tfn 040 527 0647, carita.pomren@kimitoon.fi /
Förman Ann-Marie Kulla, tfn 040 527 0647, ann-marie.kulla@kimitoon.fi / Äldreomsorgschef Eva Manelius, tfn 044 526 0709, eva.manelius@kimitoon.fi

Lär dig mer om oss

Omsorgsavdelningen

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 600 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen.

Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö
Kimitoöns kommun - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat