Anstaltvårdare,vikariat - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat på 50 % som ANSTALTSVÅRDARE TILL
LÄKARMOTTAGNINGEN I PARGAS under tiden 12.10.2020 - 31.3 2021 eller enligt överenskommelse.
Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltvårdarexamen eller arbetserfarenhet inom branschen. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga samt ett intresse för arbetet vid polikliniken. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Grundön 1952,68

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 4885507 eller Tf. vårdchef Janette Sundqvist 040 4885503
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 311989.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 28.9 2020 kl. 12.00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Terveydenhuolto - Hälsovård, Terveyskeskus - Hälsocentralen
Adress: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.