Ansvarig läkare - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommun är en vacker, grönskande och naturnära kommun i huvudstadsregionen. Vi är en växande och nyskapande kommun invid goda trafikförbindelser.

Tjänst som ansvarig läkare, hemvården

Välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätts kommun söker en ansvarig läkare inom hemvården till en ordinarie tjänst.

Läkaren inom hemvården svarar för cirka 300 klienter inom regelbunden hemvård. Läkaren inom hemvården vårdar sina klienter i intensivt samarbete med sjukskötaren i hemvårdsteamet och den personliga skötaren. Dessutom samarbetar den ansvariga läkaren med de andra läkarna inom tjänsterna för de äldre och läkarna inom mottagningsverksamheten. Läkaren inom hemvården gör hembesök tillsammans med sjukskötaren i hela Kyrkslätts område. Detta gör arbetet rörligt och varierande.

Hemvården har utvecklats i en sådan riktning att den betjänar kommuninvånarna smidigare. I början av år 2020 inleds distans- och nattvården, och i höst övergår vi till patientdatasystemet APOTTI. Nu söker vi till en ny tjänst en läkare till vårt team för att fortsätta utvecklingsarbetet och ge perspektiv på medicinskt kunnande. Hemvården har inte tidigare haft någon egen läkare, och nu har du en ypperlig chans/möjlighet att delta i utvecklingen av bättre hemvård och påverka planeringen av det egna arbetet och skapa en egen arbetsbild för läkaren inom hemvård i Kyrkslätt.

I arbetet behövs god yrkeskunnighet som allmänläkare eller geriater, erfarenhet av vård av äldre patienter och goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och entusiasm för utveckling av verksamheten tillsammans med den övriga personalen. Målet är att trygga ett självständigt liv för de äldre i eget hem.

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att delta i utvecklingen av hemvården och skapa ny arbetsbeskrivning för läkaren inom hemvården. Vi är flexibla med arbetstiderna, och det finns delvis möjlighet till distansarbete.

Kyrkslätt erbjuder sina anställda goda motionsförmåner, t.ex. fritt inträde till simhallen och ett gymkort till förmånligt pris. Ett lunchunderstöd, en gratis valfri kurs vid medborgarinstitutet samt goda arbetshälsoförmåner och en konkurrenskraftig lön.

Behörighetskraven för tjänsten: Specialläkares rättigheter från en lämplig bransch. Goda muntliga och skriftiga kunskaper i finska och du kan kommunicera med kommuninvånarna på svenska. Förtrogenhet med de äldre och hemvården räknas som merit.

Lönesättning enligt separat avtal.

Arbetet börjar 1.4.2020 eller enligt separat överenskommelse. Skicka din ansökan till adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi senast 2.3.2020 före kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Chefen för resultatområdet välfärdstjänster för äldre Gun-Lis Wollsten, tfn 050 577 4785
ledande överläkare Kaija Hannula, tfn 050-376 9930
Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgssektorn, välfärdstjänster för de äldre
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.