Ansvarig Överläkare - Kristiinankaupunki

Ansvarig Överläkare - Kristiinankaupunki

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad söker Ansvarig överläkare.

Kom och jobba med oss i Finlands första Cittaslow-stad bland trevliga kollegor. Som ansvarig överläkare möts du i Kristinestad av en tvåspråkig miljö med ansvar för vård- och omsorgscentralens medicinska verksamhet samt beredning av ansvarsområdets ärenden till vård- och omsorgsnämnden. Kristinestad har ett välfungerande Familjecenter, Läkarmottagning och en aktiv Rehabiliteringsavdelning. Vår enhet är godkänd som undervisningshälsocentral via avtal med Åbo universitet och enheten erbjuder mångprofessionella skolningar lokalt och regionalt. Samarbetet på sjukhusbacken i Kristinestad sker aktivt mellan offentliga, privata och tredje sektorn. Att Kristinestad inlett en process med utkontrakterande av den öppna vården ses som en positiv möjlighet att få verksamheten på sjukhusbacken att utvecklas och expandera.

Mer info om staden på www.kristinestad.fi. Behörighetskrav: för tjänsten som ansvarig överläkare är i Finland legitimerad läkare med specialisering inom allmän medicin eller annan lämplig specialitet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Tilläggsinformation ger vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl. Du når honom per tel. 040-1955808 eller e:post christian.lindedahl@krs.fi.

Lönesättning: enligt Läkta samt lokalt avtal, du kan också ge löneanspråk. Ansökan sänds under adressen: Kristinestads vård- och omsorgscentral, vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl, PB 13, 64101 Kristinestad. Till ansökan bifogas meritförteckning (CV) eller matrikelutdrag samt bestyrkta intyg över behörighet. Ansökningstiden utgår 25.7.2019 klockan 16:00. Prövotiden är 6 mån. Före tillträde av tjänsten skall den som blir vald uppvisa godtagbara läkarintyg och brottsregisterutdrag.

Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl. Du når honom per tel. 040-1955808 eller e:post christian.lindedahl@krs.fi.

Kristinestads vård- och omsorgscentral
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.
Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren