Skip to main content
test
Ansvarig speciallärare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker ansvarig speciallärare inom småbarnspedagogik till ordinarie arbetsförhållande.

Arbetsuppgiften som ansvariga speciallärare inom småbarnspedagogiken i Vasa är ett nyinrättat arbetsförhållande som inleds den 1.9.2022. Den ansvariga specialläraren arbetar till 40% med förvaltningsuppgifter och resterande 60% som speciallärare inom småbarnspedagogik inom eget ansvarsområde.

Utöver uppgifterna som hör till speciallärare inom småbarnspedagogik ansvarar den ansvariga specialläraren tillsammans med servicechefen för specialsmåbarnspedagogik för frågor som berör barns behov av stöd. Därtill assisterar den ansvariga specialläraren servicechefen i resurserings-, statistik- och rapporteringsuppgifter (fördelning och placering av assistentresurser, förberedelse av beslut, Ely-ersättningar m.m.) samt sköter kontakten och samarbetet med speciallärarna tillsammans med servicechefen. Den ansvariga specialläraren deltar också i utveckling, planering och utvärdering av specialsmåbarnspedagogiken i enlighet med servicechefens anvisningar. I och med att arbetsförhållandet är nyinrättat kan det ännu enligt behov ske förändringar i arbetsbeskrivningen.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är lärare inom småbarnspedagogik L 272/2005 A 608/2005 samt därtill utförd högskoleexamen som ger speciallärarbehörighet A 986/98. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska (språkintyg). Vi värdesätter bred kännedom inom området för specialsmåbarnspedagogik samt erfarenhet av förvaltningsarbete. Vi förutsätter även goda digikunskaper, god samarbetsförmåga, förmåga att jobba självständigt samt vilja att utveckla, planera och utvärdera specialsmåbarnspedagogiken i Vasa.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en inspirerande arbetsmiljö i utveckling.

Prövotiden är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet inleds uppvisa ett läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag i enlighet med lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls veckorna 33-34.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Towa Silander; towa.silander@vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat