Skip to main content
test

Vill du planera trafikarrangemangen i Sibbo? Kom och bygg framtidens Sibbo med oss!

Sibbo är en snabbt växande och smidig kommun strax intill huvudstadsregionen. Hos oss får du jobba självständigt med mångsidiga och omfattande planeringsuppgifter inom trafiken och markanvändningen. Planläggningsenheten hör till Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo och ansvarar för detalj- och generalplaneringen i den utvecklingsinriktade kommunen.

Vi söker nu till vårt team en

ANSVARIG TRAFIKPLANERARE

Som ansvarig trafikplanerare är din roll att leda och tillhandahålla expertis inom trafikplanering. Arbetet består huvudsakligen av planering av trafiksystem på kommunal och regional nivå, utveckling av kollektivtrafiken samt expertrådgivning om trafikplanering och vägledning av trafikarrangemangen i planläggningsprojekt. Vi söker en person som arbetar på ett lösningsorienterat och samarbetsfrämjande sätt och kan leda sitt arbete planmässigt.

Trafikplaneraren har som uppgift att bland annat:
- delta i planeringen och styrningen av strategiska projekt, detaljplaner och generalplaner
- ansvara för planeringen av kollektivtrafiken
- samarbeta med myndigheterna och skriva utlåtanden i trafikärenden
- sörja för MBT-samarbetet och kommunens intressebevakning i samband med transportrelaterade projekt
- övervaka konsultverksamheten, utarbeta arbetsprogram och beställa undersökningar.

Vi erbjuder dig stöd av vår kompetenta och ivriga arbetsgemenskap samt flexibla arbetstider. Vi föredrar multilokalt arbete i mån av möjlighet och tillämpar aktuella och flexibla praxis angående arbete på distans. Våra moderna arbetslokaler ligger i Nickby och Sibbo hör till HRT-området.
Hos oss kan du utveckla ditt kunnande och din karriär på ett målmedvetet och långsiktigt sätt, t.ex. med hjälp av ansvarsfulla uppgifter och utbildningar. Vi satsar på vår personals välbefinnande genom att utveckla ledarskapet och erbjuda involverande verksamhet i den egna arbetsgemenskapen. Våra anställda får också personliga motions- och kulturförmåner.

Vi förutsätter en universitetsexamen som är lämplig för tjänsten. Arbetsplatsen är tvåspråkig, så vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vid behov erbjuder vi dig möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och stöder dig i tvåspråkiga situationer.
Vi ser det som en fördel om du har varierad erfarenhet från både den kommunala och privata sektorn. Kunskap om kollektivtrafik och planering av transportnät är en fördel i ditt arbete.

Blev du intresserad?

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den uppgiftsrelaterade lönen är 4 070 euro + eventuella tillägg enligt erfarenhet och kunnande. Prövotiden är sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Lämna in din ansökan så snart som möjligt via länken nedan eller på vår webbsida www.sipoo.fi/sv/rekry (förutsätter Kommunrekrys sökandeprofil). Ansökan ska lämnas in senast 17.05.2022 kl. 16.00.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/
https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/sibbo-bygger-och-utvecklar/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Du kan också be vår planläggningschef om mer information: Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen(at)sibbo.fi, tfn 050 409 3957.

Lär dig mer om oss

Utvecklings- och planläggningscentralen, Planläggningsenheten

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat