test
Apulaisosastonhoitaja (4), toimi, Osastohoitotyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hei, sinä hoitotyön johtamisen ammattilainen tai näihin tehtäviin perehtyvä. Kaipaatko uusia haasteita työhösi ja urallesi? Haemme vakituisiin toimiin neljää (4) apulaisosastonhoitajaa osastohoitotyöhön. Tehtävät sijoittuvat äiti-lapsiosastolle, syövän hoidon osastolle, sydänosastolle ja sydänseurantaan. Työ on kaksivuorotyötä.

Äiti-lapsiosasto on 40 sairaansijaa käsittävä vuodeosasto, jossa toimii myös vierihoitopoliklinikka. Syövän hoidon osastolla hoidetaan veri- ja syöpätauteja sairastavia potilaita solusalpaaja- ja sädehoidolla sekä toteutetaan kantasolusiirtoja. Osaston yhteydessä toimii myös palliatiivisen hoidon yksikkö. Sydänosastolla ja sydänseurannassa hoidetaan sepelvaltimotauti-, sydämen vajaatoiminta-, rytmihäiriö- sekä muita sisätautien erikoisalaan kuuluvia potilaita. Yksiköihin potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti ajanvarauksella. Yksiköiden toiminnassa korostuu vilkas potilasvaihto, potilaiden leikkauksiin, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelu sekä niiden jälkeinen jatkohoito ja ohjaus.

Apulaisosastonhoitajien pääasialliset tehtävät ovat:
- koordinoi oman alueensa päivittäistä toimintaa
- toimii tarvittaessa osastonhoitajan sijaisena
- tekee yhteistyötä vuorovastaavan kanssa ja vuorovastaavan apuna
- vastaa työvuorosuunnittelusta ja toteumien syötöstä
- vasta osaltaan tarvikkeiden tilaamisesta valtuuksien mukaisesti
- vastaa osaltaan ajantasaisesta viestinnästä henkilöstölle, osastonhoitajille ja muille vastuuhenkilöille
- ohjaa käytännön hoitotyön toimintaa omalla alueellaan
- huolehtii nimetyistä vastuutehtävistä

Tarjoamme Sinulle haasteellisen työn moniammatillisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työssä.
Arvostamme hoitotyön kehittämis- ja johtamisosaamista, hyviä yhteistyö-, ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, muutosvalmiutta sekä koordinointi- ja suunnittelutaitoja. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä hyvää priorisointi- ja paineensietokykyä. Kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena apulaisosastonhoitajan toimeen on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävistä antavat:
Äiti-lapsiosasto: vastuuyksikköpäällikkö Tiina Kemppainen p. 040 509 3137 ja osastonhoitaja Sirkka-Liisa Hannola p. 040 718 7558
Syövän hoidon osasto: vastuuyksikköpäällikkö Tiina Kemppainen p. 040 509 3137 ja osastonhoitaja Sanna Ylijurva p. 040 590 4893
Sydänosasto ja sydänseuranta: vastuuyksikköpäällikkö Jaana Bergroth p. 040 6378942 ja osastonhoitaja Sanna Holappa
p. 050 723 281
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, Osastohoitotyö

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaaninitie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat