Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella on haettavana apulaisosastonhoitajan tehtävä Harjulan os 7. Työ alkaa 23.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Apulaisosastonhoitaja toimii sairaanhoitajan tehtävässä, sekä osastonhoitajan työparina. Tehtäviin kuuluu sairaanhoidon lisäksi hallinnon tehtäviä, hoitotyön kehittämistä, työn organisointia ja asiantuntijana toimimista.

Kelpoisuusehtona ovat sairaanhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Eduksi katsotaan kokemus lähiesimiestyöstä sekä johtamisen opinnot.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.
Noudatamme tartuntatautilain 48 § ja 48a § mukaista suojaa.

Työaika 38,25 h/vko, vuorotyö.

Palkka 2832,69 €/kk

Toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä todistus huumausainetestistä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

osastonhoitaja Heikkinen Tarja puh 044 718 6847, tarja.kristiina.heikkinen@kuopio.fi

Lisätietoja

Sairaalapalvelut, 721002 Osastohoito, 721001 Osastohoito, 7205 Harjula / os. 7

Harjulan sairaalan osasto 7 on saattohoidon tukiyksikkö, jossa on 15 potilaspaikkaa ja toimii saattohoidonosastona ja tukiosastona kotona saattohoidossa oleville.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.”

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat