Apulaisosastonhoitaja, Kuntoutus - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etsimme Vaativan kuntoutuksen osastolle apulaisosastonhoitajaa!

Tule osaksi työyhteisöä, jossa asiakaslähtöisyys ja kuntoutuspotilaan laadukas hoitotyö on meidän yhteinen tavoite ja voimavara. Olet mukana toiminnan organisoinnissa ja moniammatillisen tiimin jäsenenä kehittämässä kuntouttavaa hoitotyötä sekä potilasprosesseja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Apulaisosastonhoitajana toimit osastonhoitajan työparina hoitotyön johtamisessa. Tarjoamme monipuoliseen työhön hyvän perehdytyksen ja tiiviin osastonhoitaja- ja apulaisosastonhoitajaverkoston. Apulaisosastonhoitaja tekee osastollamme vuorotyötä.

Seinäjoen keskussairaalan 21-paikkaisella kuntoutusosastolla tarjotaan laadukasta ja vaikuttavaa moniammatillista kuntoutusta sekä hoitoa, joka on lääketieteellisin kriteerein määriteltyä erikoissairaanhoidossa toteutettavaksi.

Kelpoisuusehtona virkaan on laillistettu soveltuva terveydenhuollon ammattitutkinto ja sen lisäksi alansa erikoistumistutkinto tai tehtävään soveltuva yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintoja vähintään 60 op.

Arvostamme johtamisosaamista ja asiakaslähtöistä kehittämisosaamista, muutosprosessien hallintaa sekä hyviä henkilöstöjohtamis- ja tiimityötaitoja. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme aloitekykyä, perehtyneisyyttä kuntoutuspotilaan hoitotyöhön, sitoutumista tehtävään sekä oman osaamisen kehittämistä toimintalähtöisesti.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Viran täytössä noudatetaan koeaikaa.

Hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja huumausainetestin tulos on esitettävä ennen viran vastaanotaamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sairaanhoitopiiri on työpaikkana savuton.

Seinäjoki 16.9.2020

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIRIIN KUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Ylihoitaja Heli Tunturi-Kemppainen puh. 050 474 4504
Osastonhoitaja Paula Virtanen p. 050 474 3331
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@epshp.fi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kuntoutus
Osoite: Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Vaativan kuntoutuksen osaston on erikoissairaanhoidon akuutin/subakuutin vaiheen osasto.

Moniammatilliseen kuntoutukseen erikoistunut osasto, joka tuottaa palveluita, kun kyseessä sairaus tai vammautuminen, jossa todetaan: *intensiivisen ja monialaisen kuntoutuksen tarve osasto-olosuhteissa *eri erikoisalojen konsultaation tarve *kuntoutuminen on odotettavissa ja ajoitus voidaan osoittaa oikeaksi: tavoitteellisuus osoitettavissa *kuntoutuja kykenee päivittäisiin terapioihin, kuntoutuksen intensiivisyys toteutettavissa *edellytyksenä toiminnan suunnitelmallisuus, johon lähettävä taho, kuntoutuja ja tämän läheiset osallistuvat *työnjako selkeä: lähettävä taho, kuntoutuja, tiimin jäsenet, jatkohoitotaho, kolmas sektori, jne. *toiminta perustuu tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.