Skip to main content
test
Apulaisosastonhoitaja (Lasten ja nuorten yksikkö) - Kanta-Hämeen keskussairaala

Hei sinä hoitotyön ammattilainen, jota kiinnostaa toimiminen ja kehittyminen lähiesimiestehtävissä!

Tervetuloa Kanta-Hämeen keskussairaalaan Hämeenlinnaan Lasten ja nuorten yksikköön tekemään inhimillistä hoitotyötä lasten ja perheiden parissa! Apulaisosastonhoitajan virka on vakituinen ja voit aloittaa työssäsi 3.10.22 tai sopimuksen mukaan.

Lasten ja nuorten yksikössä hoidamme 0 - 16 -vuotiaita pediatristen erikoisalojen sekä lastenkirurgian potilaita. Yksikköömme kuuluu 10 -paikkainen osasto sekä arkipäivisin toiminnassa olevat päiväsairaala, lasten ja nuorten poliklinikka, lastenkirurgian- ja lastenneurologian poliklinikka. Näiden lisäksi yksikössämme on virka-aikaan toimiva päivystyspoliklinikka.

Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina. Keskeisimpänä tehtävänä on hoitotyön toimintojen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen näyttöön perustuen. Hoitotyön laadun kehittäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa on merkittävä osa tehtävää. Apulaisosastonhoitaja varmistaa osaltaan asiakastyön sujuvuuden hoitotyön käytännössä osallistumalla kliiniseen hoitotyöhön ja vastaa erikseen sovituista hallinnollisista tehtävistä.

Arvostamme joustavuutta, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, hyviä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja, paineensietokykyä sekä halua ja innostuneisuutta kehittää omaa osaamista ja hoitotyötä. Johtamiskoulutus, lähiesihenkilötyökokemus ja hyvä kliininen osaaminen sekä kokemus lasten ja nuorten hoitotyöstä katsotaan eduksesi.

Edellytämme laillistettua terveydenhuollon ammattitutkintoa ja ylempää ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa tai laillistettua terveydenhuollon ammattitutkintoa ja lisäksi riittävää lähiesimieskoulutusta ja työkokemusta.

Henkilöstöetuuksia meillä on tarjolla monipuolisesti, muun muassa laajat työterveyspalvelut, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä työsuhdematkalippu. Henkilökuntayhdistyksemme Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat myös monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 171 000 asukkaalle. Työkavereita meillä on noin 1 900 kahdessa eri yksikössä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Käytössä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote määräajassa. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Väliaikaisen tartuntatautilain 48 a § mukaan työntekijällä tulee olla joko rokotusten tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja Covid-19-tautia vastaan.

Lisätietoja

http://www.khshp.fi/rekry
http://www.ahvenistonsairaala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Mari Kesälä puh. 040 660 4964 / mari.kesala@khshp.fi tai
Tulosalueylihoitaja Marja Koljonen puh. 050 336 6820 / marja.koljonen@khshp.fi (paikalla 8.8.22 alkaen)

Lisätietoja

Lasten ja nuorten yksikkö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 171 000 asukkaalle. Työkavereita meillä on noin 1 900 kahdessa eri yksikössä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Henkilöstöetuuksia meillä on tarjolla monipuolisesti, muun muassa laajat työterveyspalvelut, Sportti&KulttuuriPassi ja työsuhdematkalippu. Henkilökuntayhdistyksemme Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat myös monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.


Osoite: Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna

Sinulle suositellut työpaikat