test

Apulaisosastonhoitaja,Vammaispalvelut Raisio

Hakuaika päättyy  7.2.2023 14:00

Haemme apulaisosastonhoitajaa kehitysvammaisten autettuun asumiseen Kotikultaan, ohjattuun asumiseen Nalliin sekä päivätoimintaan Kotikultaan ja työtoimintaan Touhulaan. Yksiköt sijaitsevat Raisiossa. Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) mukainen pätevyys. Kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK). Eduksi voidaan katsoa työkokemus kehitysvammahuollon tehtävistä, kokemus esimiestehtävistä sekä sosionomin YAMK-tutkinto.

Yksiköt siirtyivät 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Apulaisosastonhoitajana vastaat Varhan kehitysvammahuollon oman tuotannon palvelukokonaisuudesta. Kotikullan autetussa asumisessa asuu viidessä ryhmäkodissa 21 kehitysvammaista, ja useat intervalliasiakkaat käyttävät Kotikullan ja Nallin intervallihuoneita. Kotikullan arkeen tuo toimintaa sen tiloissa toimiva päivätoiminta. Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös kehitysvammaisten ohjattu asuminen Nallin asuntola, jossa asuu 9 kehitysvammaista. Oman lisänsä työtehtävään tuo Touhulan työtoimintakeskus sekä avotyötoiminta.

Sinun lisäksesi kehitysvammahuollossa työskentelee 22 työntekijästä muodostuva moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta.

Apulaisosastonhoitajana toimit kiinteässä yhteistyössä vammaispalvelupäällikön kanssa. Apulaisosastonhoitajana sinun keskeisinä tehtävinäsi on vastata päivittäisestä toiminnan johtamisesta, henkilöstöhallinnosta, hankinnoista sekä kehitysvammahuollon kehittämisestä yhdessä vammaispalvelupäällikön kanssa sekä yhteistyössä palvelualueen muiden lähiesimiesten kanssa. Lisäksi osallistut talousarvion suunnitteluun ja sen toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin.

Edellytämme, että sinulla on halu tehdä johtamistyötä sekä työtä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa. Lisäksi edellytämme, että sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Tehtävässä onnistuminen vaatii sopivaa jämäkkyyttä, oikeudenmukaista johtamista, innovatiivista luovuutta sekä osaltaan myös paineensietokykyä. Olethan myös itseohjautuva ja sinulta löytyy tietoteknisiä taitoja. Vastapainoksi saat sitoutuneen työyhteisön, asiakasyhteisön sekä haasteellisen ja vaihtelevan työtehtävän.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valittu täyttää sähköisen terveystarkastuksen lomakkeen.

Tehtävään valittavalta edellytetään rekisteröitymistä Valviran sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä.

Apulaisosastonhoitajan työaika on päivätyönluonteinen jaksotyö 38,25h/vko.

Tutkinto- ja koulutustodistukset pyydetään esittämään haastattelussa.
Työhaastatteluja järjestetään viikoilla 6 ja 7.

Apulaisosastonhoitaja
Tiia Bäcklund
044 797 1824, soittoajat 24.1. klo 12-15 sekä 1.2. klo 8-12
tiia.backlund@varha.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan