Skip to main content
test

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto on ketterä pieni opisto, joka tekee tiivistä yhteistyötä mm. ruotsinkielisen opiston ja taiteen perusopetusta tarjoavan Wava -opiston kanssa. Apulaisrehtori työskentelee opiston lähiesimiehenä ja työntekijätiimi koostuu yhdestä päätoimisesta ja 40-70 tuntiopettajasta.
Keskeisimpiä apulaisrehtorin työtehtäviä ovat laaja-alainen kurssisuunnittelu, vastuu tuntiopettajien tukemisesta ja hallinnon tehtävistä. Tehtävään valittu pääsee vaikuttamaan menossa olevaan kulttuurin- ja vapaa-ajan palveluiden kehittämistyöhön.

Työtehtävässä tarvitaan vapaan sivistystyön ja opetushallinnon tuntemusta, hankehakemusten, raporttien kirjoittamisen sekä eri viestimistapojen hallintaa sekä uudistavaa työotetta. Ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi sidosryhmätyön, erikielisten opettajien ja opiskelijoiden sekä yhteistyön sujuvuuden vuoksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti: ylempi korkeakoulututkinto, kyseisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus sekä riittävä työkokemus opettajan tehtävissä.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta 27.5.2022 klo 16:00 mennessä. Ansioluettelo ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen. Alkuperäiset tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Haastatteluun kutsutaan 6.-7.6.2022.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Palkka ja työaika määräytyvät OVTES:n mukaan ja tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.jakobstad.fi/etusivu/
https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/koulutus/tyovaenopisto

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivi Rosnell, rehtori/kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö puh. 044 7851249

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Kulttuuri, urheilu ja vapaa-aika

Pietarsaari on viihtyisä ja kasvava teollisuuskaupunki, jota rakennamme yhdessä ja jossa kaikki löytävät paikkansa.


Osoite: Strengbergin 1 PL 41, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat