Skip to main content
test
Apulaisrehtori - Auran kunta

Tule vahvistamaan perusopetuksen tiimiämme ja kehittämään kanssamme Auran kunnan perusopetusta! Aura on elävän virran kunta, jossa on hyvä tekemisen meininki. Kunnassa on kaksi koulua: Yhtenäiskoulu ja Kirkonkulman koulu.

Auran kunnan perusopetuksessa on haettavana vakinainen virka-apulaisrehtorin tehtävä elokuusta 2022 alkaen. Aloituspäivämäärä täsmentyy sopimuksen mukaan.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa yhdessä sovittavan tehtävänjaon mukaisesti. Apulaisrehtori ohjaa ja valvoo osaltaan koulun opetus- ja kasvatustyötä, strategista toimintaa, suunnittelua ja kehittämistä taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Apulaisrehtorin tehtävänä on sijaistaa rehtoria tarvittaessa ja hän osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn sekä tekee yhteistyötä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa.

Rehtori ja apulaisrehtori työskentelevät Auran Yhtenäiskoululla, mutta johtavat yhdessä molempia perusopetuksen yksiköitä.

Apulaisrehtorilta odotamme halua ja kykyä yhteistyöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Haluamme kehittää Auran perusopetusta kestävällä tavalla, joten apulaisrehtorilta odotetaan kehitysmyönteisyyttä sekä positiivista ja joustavaa työotetta. Apulaisrehtorilla odotetaan olevan vahvaa opetushallinnon ja työehtosopimusten tuntemusta sekä hyvät tvt-taidot.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kokemusta esihenkilötehtävistä, organisointitaitoja, paineensietokykyä ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Haastattelut pidetään 2.-3.8. Tehtävään valitun on kuukauden kuluessa päätöksen saannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ja työterveyshuollon tekemä selvitys terveydentilasta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Auran kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.aura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Taija Marttila, 050 554 9742

Lisätietoja

Auran kunta, Sivistystoimi

Aura on kasvava ja viihtyisä kunta Turun kupeella. Alueen tunnus, Aurajoki, virtaa kauniina ja leveänä Auran halki. Auran kunta on Suomen itsenäisyyden ikäinen, sillä se on perustettu vuonna 1917. Aurassa yhdistyvät vilkas ja edustava taajama ja arvostettu kulttuuriympäristö.


Osoite: Urpontie 2, 21380 Aura

Sinulle suositellut työpaikat