Skip to main content
test
Apulaisrehtori - Sotkamon kunta

Haemme apulaisrehtoria Tenetin yläkouluun vakinaiseen virkaan nro 1611. Työ alkaa 1.11.2023 tai erikseen sovittavana ajankohtana. Apulaisrehtori toimii Tenetin koulun rehtorin alaisuudessa ja vastaa Tenetin koulun johtamisesta yhdessä rehtorin kanssa.

Oppilaat toivovat, että Tenetin koulussa heistä pidetään huolta. Kaikki koulussa työskentelevät käyttäytyvät kohteliaasti toisiaan kohtaan, pystyvät toimimaan yhdessä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Lapsiystävällisyys näkyy esimerkiksi siinä, että lasten ja nuorten mielipiteet otetaan huomioon, oppimaan oppimisen taitoihin panostetaan ja oppilailla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppimistyyliin.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998). Asetuksen mukaan apulaisrehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Virkaan valittavalta edellytetään hyvää opiskeluhuollon tuntemusta sekä vuorovaikutus-, viestintä- ja työyhteisötaitoja sekä erinomaisia TVT-taitoja. Arvostamme erityisopetuksen tuntemusta, kokemusta koulun pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta, turvallisuus- ja tiimijohtamisesta sekä lukujärjestyksen laatimisesta.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta / Sivistyksen toimiala, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä 5.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut/tenetin-koulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tenetin koulun rehtori Salla Leinonen 040 481 0376, salla.leinonen@sotkamo.fi ja kasvatusjohtaja Ville Manninen 044 750 2298, ville.manninen@sotkamo.fi.

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuu-den vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Opintie 2, 88610 Vuokatti

Sinulle suositellut työpaikat