Apulaisrehtori Kuokkalan yhtenäiskouluun - Jyväskylän kaupunki

Meille Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa. Tule työskentelemään noin tuhannen opettajan osaavaan ja ammattitaitoiseen yhteisöön!

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN APULAISREHTORIA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Kuokkalan yhtenäiskouluun.

Kuokkalan yhtenäiskoulu on lähes 1000 oppilaan ja yli 100 henkilökunnan jäsenen monimuotoinen kouluyhteisö. Yhtenäiskoulussamme toimii kaksi YPR- ja kaksi autismiopetuksen ryhmää. Saman katon alla ja osana oppimisyhteisöä toimii ruotsinkielinen Kuokkala svenska skola sekä lähikirjasto ja nuorisopalveluiden tilat. Käytämme joustavia opetusjärjestelyjä ja arvostamme yli oppiaine - ja vuosiluokkarajojen toteutettavaa työskentelyä. Toimintakulttuurissamme korostuvat hyvinvointi, osallisuus ja monikulttuurinen vuorovaikutus sekä uudenmuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen.

Apulaisrehtorina tulet toimimaan johtamistyössäsi tiiviisti yhdessä rehtorin kanssa. Apulaisrehtorille erityisesti määritellyt vastuualueet neuvotellaan samanaikaisesti rehtorivalinnan yhteydessä. Kuokkalan yhtenäiskoulussa työskentelee yli 100 ammattilaisen joukko, joten onnistuneen lähiesimiestyön mahdollistamiseksi lähiesimiestyö jaetaan rehtorin ja apulaisrehtorin kesken.

Mitä tarjoamme Sinulle?
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän työyhteisössä, jossa on hyvä tekemisen meininki. Koulumme Kuokkalassa on tiloiltaan moderni - uudet ja uusitut tilat saatiin käyttöön viime vuonna. Koulua ympäröi upea liikunnallinen lähiympäristö ja lähes vieressä kauniit järvimaisemat ulkoilureitteineen. Apulaisrehtorina olet osa muiden perusopetuksen rehtorien ja apulaisrehtorien verkostoa eli kollegiaalista tukea on varmasti tarjolla. Työhön ei tarvitse meillä yksin perehtyä, sillä palvelussuhteen alussa on kaupungin esimiesten perehdyttämisohjelma tukenasi. Tervetuloa apulaisrehtoriksi Jyväskylään!

Mitä odotamme Sinulta?
Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Apulaisrehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kehittävää työotetta sekä näyttöä koulutoiminnan kehittämisestä. Katsomme eduksi kokemuksen opetus- ja sivistystoimen esimiestehtävistä. Lisäksi arvostamme perehtyneisyyttä monikulttuurisen opetuksen ja tuen järjestämisen teemoihin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Virka alkaa 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Palvelujohtaja Tuija Rasinen, puh. 014 266 4984 tai tuija.rasinen@jyvaskyla.fi (13.2. - 25.2.)
Toimialajohtaja Eino Leisimo, eino.leisimo@jyvaskyla.fi (voit lähettää soittopyynnön sähköpostitse)

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!