Skip to main content
test
Apulaisrehtori - Lohjan kaupunki

Haemme innostunutta ja kehitysmyönteistä apulaisrehtoria määräajalle 1.8.2022-31.7.2023 luotsaamaan Laurentius-koulua (1-9 lk) yhdessä rehtorin kanssa.

Laurentius-koulu on 1.8.2021 toimintansa aloittanut noin 900 oppilaan yhtenäiskoulu Lohjan keskustassa kirkon, kirjaston, kaupungintalon ja museon keskellä. Laurentius-taloon sijoittuu myös paljon muita toimijoita: mm. ruotsinkielinen alakoulu, suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, kulttuuritoimi, musiikkiopisto, kaupunginorkesteri, aikuisoppilaitos, kuvataidekoulu ja liikuntatoimi.

Virka-apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa, mm. yhtenäiskoulun pedagogista toimintaa sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa ja toimii esihenkilönä. Häneltä edellytetään taitoa johtaa koulun prosesseja itsenäisesti yhteistyössä rehtorin, johtoryhmän, yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän sekä tiimien ja vastuuryhmien kanssa.

Koulun toimintakulttuurissa painottuu kehittämismyönteisyys sekä yhdessä tekeminen, ja apulaisrehtorin odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä niin henkilökunnan ja oppilaiden kuin talon muiden toimijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa.

Katsomme eduksi kokemuksen ja näkemyksiä yhtenäiskoulun niin ala- kuin yläkoulutoiminnasta ja johtamisesta. Valittavalta apulaisrehtorilta edellytetään ammatillista osaamista, itsensä johtamisen taitoja, organisointikykyä ja kokemusta hyvästä työpari- ja ryhmätyöskentelystä sekä aktiivista otetta yhtenäiskoulun pedagogiseen kehittämiseen.

Lisäksi apulaisrehtorilta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää yhtenäiskoulua monitoimijaisessa talossa yhteistoiminnallisesti rehtorin, henkilöstön, oppilaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Koulussa on menossa portaittainen siirtymävaihe 1:1-koneisiin vähintään yläkoululaisten osalta. Täten edellytetään hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja omaa näkemystä tietotekniikan hyödyntämisessä oppimisen apuvälineenä sekä halukkuutta yhtenäiskoulun opetuksen ja oppimisympäristön kehittämiseen. Edellytyksenä on myös koulussa käytettävien hallinto-ohjelmien osaaminen.

Apulaisrehtorin viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikoilla 26-27.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
opetuspäällikkö Liisa Saarniniemi, p. 044 374 3740, liisa.saarniniemi@lohja.fi
sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus, p. 044 374 3284, juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 29.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-295-22.Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

Lohjan kaupunki, Laurentius-koulu
Osoite: Kirkkokatu 6, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat