Skip to main content
test
Apulaisylilääkäri, lasten ja nuorten psykiatria - Tampereen yliopistollinen sairaala

Apulaisylilääkärin määräaikainen tehtävä, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastuualueen kehittämishankkeessa

Sairaala toimii toimii opetussairaalana.

Nuorten psykososiaaliset menetelmät (Viva) -hankkeen käynnistämää sote-kehittämistä on lasten ja naisten toimialueella jatkamassa TAYS - yhteistyöalueen Sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos)-hanke. Hankkeen tavoitteena on saattaa peruspalveluiden käyttöön näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen sekä vakavien häiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Apulaisylilääkäri toimii IPC- ja CoolKids-menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista edistävän hankkeen projektipäällikkönä sekä vastaa hankkeen pohjalta luotavan lasten ja nuorten mielenterveyden osaamiskeskuksen suunnittelusta kolmen hyvinvointialueen muodostamalle yhteistyöalueelle. Hanke toimii Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien (2023 vastaavien hyvinvointialueiden) alueilla. Tehtäviin sisältyy tiimin johtamista, koulutusten suunnittelua ja järjestämistä, organisaatioiden valmentamista, Viva-hankkeen ja Tulevaisuuden sotekeskus kehittämistyön osa-alueiden yhteensovittamista sekä hankehallinnointiin kuuluvaa raportointia. Hankkeessa hyödynnetään merkittävässä määrin etäyhteyksiä ja etätyötä.

Edellytämme osaamista lasten ja nuorten psyykkisen terveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin alueilta. Osaaminen voi perustua soveltuvaan erikoislääkärin tutkintoon tai vahvaan kokemukseen hanketyöstä. Eduksi katsomme työkokemuksen perusterveydenhuollosta ja erikoisairaanhoidosta sekä kokemuksen moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä.

Tehtävä mahdollistaa kehittymisen lasten ja nuorten mielenterveyden asiantuntijana ja projektiosaajana. Tässä tehtävässä olet vaikuttamassa entistä parempien sote-palveluiden syntyyn!

Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on LS ja työaika on kokoaikatyö. Määräaikainen tehtävä on 1.11.2022-31.12.2023. Myös osa-aikatyö on mahdollista. Tehtävän koeaika on 6 kk.

Tehtävään valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antavat ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala, ylilääkäri Reija Latva ja apulaisylilääkäri Noora Seilo, etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakuaika päättyy 31.8.2022.
Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala, ylilääkäri Reija Latva ja apulaisylilääkäri Noora Seilo, etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat