Apulaisylilääkäri, plastiikkakirurgia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme Oulun yliopistollisen sairaalan tukielin- ja neurokirurgian vastuualueelle plastiikkakirurgian apulaisylilääkäriä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamisalueensa hallinnollisista tehtävistä huolehtimista, aktiivista otetta työn monipuoliseen kehittämiseen, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä monipuolista kliinistä osaamista ja kokemusta.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Virkaan soveltuva erikoisala on plastiikkakirurgia.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Hakuprosessissa arvioidaan tehtävän vaatima hallinnollinen osaaminen ja kokemus toiminnan kehittämisestä. Lisäksi arvioidaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hakijan soveltuvuutta tehtävään. Virkavalinnassa voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvuusarviota. Valintaan vaikuttaa menestyminen haastattelussa. Lopullinen virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Susanna Yli-Luukko. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi, p. 08 315 2825.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Tukielin- ja neurokirurgia
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.