test

Apulaisylilääkäri, virka, Raahe

Hakuaika päättyy  7.12.2023 14:30

Haemme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle OYS sairaala- ja ensihoidon palvelut -toimialueelle, Geriatrian ja yleislääketieteen keskukseen, Yleislääketieteen vastuualueelle apulaisylilääkäriä virkaan. Virka sijoittuu Raahen toimipisteeseen, jossa apulaisylilääkäri vastaa kolmen Yleislääketieteen keskuksen osaston (osastot 4-6) lähijohtamisesta. Raahen yleislääketieteen keskuksen osastoilla 4 ja 5 hoidetaan akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Raahen Yleislääketieteen keskuksen osastolla 6 hoidetaan palliatiivista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osastot ovat nuoreten lääkärien keskuudessa hyvässä maineessa moniammatillisen yhteistyön ja seniorituen vuoksi.

Geriatrian ja Yleislääketieteen keskuksessa toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen ovat keskiössä. Erityisosaamistamme on monisairastavuuden hallinta, lääkityksen kokonaisarvio, kuntouttava hoitotyö, kokonaishoitosuunnitelman laatiminen ja palliatiivinen hoito. Kohderyhmäämme kuuluvat monisairaat asiakkaat. Keskus tarjoaa sairaalahoitoa Oulussa, Raahessa, ja Kuusamossa, geriatrian erikoislääkäri- ja konsultaatiopalvelut koko hyvinvointialueelle sekä terveyspalveluiden sisällöllistä ohjausta kaikille ikääntyneitä hoitaville yksiköille hyvinvointialueella. Lisätietoa keskuksestamme osoitteessa https://oys.fi/geriatrian-ja-yleislaaketieteen-keskus/

Apulaisylilääkäri toimii ylilääkärin alaisuudessa ja vastaa yhdessä ylilääkärin ja palvelualuejohtajan kanssa vastuuyksikkönsä toiminnan kehittämisestä ja lähijohtamisesta sekä toimintojen yhteensovittamisesta palveluketjussa. Apulaisylilääkäri toimii yksikkönsä lääketieteellisenä vastuuhenkilönä. Apulaisylilääkäri vastaa yksikön toiminnan organisoinnista äkillisissä lyhyissä poissaolotilanteessa, uusien työntekijöiden käytännön perehdytyksestä, erikoistuvien ohjauksesta, puolivuosittaisista keskusteluista ja osaamisen arvioinnista. Apulaisylilääkäri osallistuu käytännön tasolla kehitysprojektien eteenpäinviemiseen, raportoi toteutuksen tilaa ja tekee muutosehdotuksia arjen toimivuuden kannalta. Työnjako hallinnollisissa tehtävissä sovitaan ylilääkärin kanssa siltä osin, kun niitä ei ole määritelty toimialueen delegointisäännössä. Kliinisen ja hallinnollisen työn suhde on räätälöitävissä hakijan toiveiden mukaan. Hallinnontyötä voi tehdä osittain myös etätyönä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä kliinisiä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Eduksi katsotaan kokemus osastotyöstä, kehitys- ja esimiestehtävistä. Olemme koulutusmyönteinen työpaikka ja tuemme myös työhönsä sitoutuneiden erikoislääkäreiden erityispätevyys- ja johtamiskouluttautumista. Pystymme avustamaan Raahen sairaalan läheisyydessä olevan asunnon hankinnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan (laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 7 §.)

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.


Lisätietoja

http://www.pohde.fi

Lisätietoja antavat ylilääkäri Harri Pennanen, p. 044 479 3462 tai palvelualuejohtaja Elina Heikkinen, p. 040 184 1644. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohde.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa-linkistä.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 500 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa.

Tutustu työnantajaan