Apulaisylilääkärin virka, kivunhoitoyksikkö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkärin virka, kivunhoitoyksikkö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme apulaisylilääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutuksen vastuualueen kivunhoitoyksikköön. Kivunhoitoyksikkö on keskittynyt kroonisen kivun hoitoon.

Kuntoutuksen vastuualue tuottaa palveluja Oulun yliopistollisen sairaalan eri erikoisaloille ja perusterveyden huoltoon hoidon porrastuksen mukaisesti.

Arvostamme hakijan monipuolisia kliinisiä taitoja, verkosto-osaamista sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämisessä ja tieteellisissä hankkeissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja ja kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Virka ei ole erikoisalasidonnainen. Kivunhoidon erityispätevyys katsotaan hakijalle eduksi. Virkaa voi hoitaa myös osa-aikaisesti.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Eero Kyllönen, p. 0400 299 947.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Kivunhoitoyksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029,

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan