Arbetsledare - Porvoon kaupunki

Borgå vatten är Borgå stads affärsverk som sköter vattentjänsterna i Borgå. Affärsverket har 44 anställda. Vi betjänar över 40 000 invånare och områdets näringslivsverksamhet. Den totala längden på vattentjänstnätet är över 1200 km. Hushållsvattnet produceras i grundvattenanläggningar och anläggningar med konstgjort grundvatten. I vårt avloppsledningsnät finns ca 80 avloppspumpstationer och avloppsvattnet behandlas förutom i Hermansö reningsverket också i flera mindre reningsverk.

Borgå vattens nätenhet ansvarar för nybyggnad-, sanering- och underhåll av vattentjänstnätet. I enheten jobbar 20 personer.

Vi söker

ARBETSLEDARE

till vår nätenhet i ordinarie arbetsavtalsförhållande från 4.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Till arbetsledarens uppgifter hör att ansvara för hantering av anslutnings- och andra arbeten beställda av kunder, delta i byggande och underhållsarbete av vattentjänstnätet samt i planerings-, upphandlings- och rapporteringsuppgifter. Arbetsledaren deltar också i jouren.

Skötseln av uppgiften förutsätter en lämplig teknisk utbildning (ex. YH ingenjör) till exempel inom byggnads- vattentjänst- eller maskinteknik. Vi talar både finska och svenska på arbetsplatsen och med våra kunder. Körkort är nödvändigt. Erfarenhet av jordbyggnadsarbeten och byggande av vattentjänstnät är meriterande för skötseln av uppgiften.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är 6 månader.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 30.11.2020 kl. 15.00 via Sök nu länken. Du kan bifoga en fritt formulerad ansökning och en CV.


Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger arbetschef Peter Ekstam tfn 0400 848 367.

Borgå vatten
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka