Arbetslivstränare (6), Noste, Vasa

Hakuaika päättyy  18.7.2024 15:00

Vi lediganslår befattningar som arbetslivstränare (6 platser) inom Österbottens välfärdsområdets rehabiliterande arbetsverksamhetsenhet med Noste som primär arbetsplats.

Österbottens välfärdsområde producerar rehabiliterande arbetsverksamhet som egenproduktion och köptjänster. Noste är den största egenproducerade rehabiliterande arbetsaktivitetsenheten inom välfärdsområdet, det finns cirka 130-140 kunder i tjänsten på månadsbasis. Tjänsteformen är gruppbaserad rehabiliterande arbetsverksamhet.

Till arbetslivstränares arbetsuppgifter hör att på ett rehabiliterande arbetssätt handleda olika grupper (t. ex. hantverk-, digi-, köks- och motionsgrupper) både självständigt och i samarbete med de andra arbetslivstränare och serviceansvariga i området. Arbetslivstränaren ansvarar också för att planera gruppernas verksamhet och samarbetar med vuxensocialarbete.

Arbetslivstränaren vägleder och stöder klienter och hjälper till att stärka deras förmåga att fungera och hantera sina liv. Arbetslivstränaren främjar klienternas deltagande i verksamheten och i dess planering.

Befattningen kräver god problemlösnings-, samarbets- och samspelsförmåga samt flexibilitet även i snabbt föränderliga situationer.

Behörighetskrav:
Lämplig yrkesexamen på andra stadiet och/eller specialyrkesexamen i arbetslivsträning.
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Serviceföman Anu Timonen

tfn 040 614 7577, fram till 12.7.2024

Koordinerande serviceförman Kirsi Jormanainen

tfn 040 354 4708, svarar på frågor 16.7.2024 kl 8-12

fornamn.efternamn@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan