Skip to main content
test
Arbetstagare inom kommunaltekniken - Vaasan kaupunki

Vasa stads enhet Projektverksamhet/byggande söker två kommunaltekniska arbetstagare för arbetsförhållanden på visstid för tiden 1.1-31.12.2024.

Till uppgifterna för arbetstagaren inom kommunaltekniken hör uppgifter som gäller anläggande av kommunalteknik och trafikleder (gator). Som merit i ovan nämnda uppgifter räknas körtillstånd i anslutning till framförande av lastbil och arbetsmaskiner och erfarenhet av dessa. Arbetstagaren inom kommunaltekniken verkar inom Kommunteknikens byggande underställd arbetsplatschefen.

Kommunteknikens enhet byggande sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Behörighetsvillkor för en arbetstagare inom kommunaltekniken är minst fem års arbetserfarenhet inom jordbyggnadsbranschen. Lämplig yrkesexamen anses som merit.

Språkkunskapskravet är goda muntliga färdigheter i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, god interaktionsförmåga, ansvarskänsla, en inspirerad och fördomsfri samt utvecklingsvillig attityd. Vi värdesätter också en mångsidig erfarenhet på kommunaltekniska sidan samt av maskinarbeten.

Vi erbjuder goda möjligheter att utveckla sig: vi stöder om du vill utbilda dig på eget initiativ och erbjuder utbildningar och coachningsprogram.

Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2426,54€/mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 49.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Arbetschef Jukka-Pekka Raja-aho, tfn. 0400 510 239
jukka-pekka.raja-aho(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Stadsmiljö

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljö erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat