Skip to main content
test
Arbetstränare - Kokkolan kaupunki

Karleby stad söker två (2) arbetstränare i tjänsteförhållande för viss tid till kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen fram till 31.12.2024 (reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 träder i kraft 1.1.2025).

Den ena arbetstränaren (arbetsliv) arbetar med kundarbete i ett team där man arbetar med arbetssökande som siktar på att komma ut på arbetsmarknaden och för ett starkt företagssamarbete. Teamet har i uppgift att säkerställa att jobbsökningen får en stark början genast när arbetslösheten börjar, och med tjänsten kompletteras stark inledande service.

Som arbetstränare (arbetsliv) samordnar du företagens behov av arbetskraft och arbetssökandenas vilja att sysselsätta sig. Du har ett strömlinjeformat, innovativt och praktiskt arbetssätt. Du kan nätverka och se individens potential samt motivera den arbetssökande genom rätt kanaler och metoder för arbetssökning. Vid behov stödjer du företagaren i rekryteringsprocessen och erbjuder lämpliga verktyg för den (bl.a. stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, lönesubvention, rekryteringsutbildningar, läroavtalsutbildningar).

Den andra arbetstränaren (arbetsförmåga) arbetar med kundarbete i teamet för stödd och sektorsövergripande service. Fokus ligger på att stödja långtidsarbetslösa. Ditt mål är att stärka samarbetet med välfärdsområdet. Du ser särskilt till att kunderna överförs till rätt tjänster samt flyttas aktivt vidare från rehabiliteringstjänster. Du har förmåga att hitta och stärka kundernas dolda förmågor, potential och egna resurser.

Som arbetstränaren (arbetsförmåga) representerar du kommunförsöket i Arbetshälsoinstitutets Horizon 2022 finansierade Synclusive-projekt, vars syfte är att undersöka och skapa verksamhetsramar för sysselsättning bland lågutbildade. I projektet arbetar du som koordinator för Karleby och som en del av projektteamet som består av Arbetshälsoinstitutets forskare. I detta arbete är det viktigt att förstå sysselsättningshelheter. Arbetet kräver kunskaper i engelska och förmåga att arbeta smidigt i nätverket.


Vi önskar att du har

- lämplig högskoleexamen och/eller lämplig arbetserfarenhet av t.ex. företagande.
- flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. I tjänsten som arbetstränare med inriktning på arbetsförmågan förväntas också att du har flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.
- förmåga att på ett flexibelt sätt stödja individen på hens sysselsättningsväg och att identifiera företagarnas behov.
- kännedom om neuropsykiatrisk coaching eller hälsofrågor, särskilt i arbetet som arbetstränare med inriktning på arbetsförmågan.
- förmåga att observera olika verksamhetsmiljöer och agera naturligt i dem.
- kompetens om olika sysselsättningsmodeller.
- kunskap om hur man arbetar i nätverk.
- intresse att delta i att förnya och utforma olika verksamhetsmodeller.
- förmåga att agera på ett förutseende, kreativt och lösningsorienterat sätt.
- förmåga att tåla förändringar och agera konstruktivt i dem.

Vi erbjuder

- möjlighet att utveckla den egna arbetsbeskrivningen och det egna arbetet.
- möjlighet till hybridarbete.
- trevliga arbetskamrater och ett trevligt team.
- 2 770 euro i månadslön + eventuella erfarenhetstillägg enligt AKTA.
- arbetstid på 36,15 per vecka under vardagar

Arbetet inleds i april 2023 eller enligt överenskommelse.

Tjänsterna ledigförklaras i samma annons, så ange i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av eller om du söker båda.

Prövotiden är sex månader och den som blir vald ska innan hen tillträder tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lämna in din ansökan via Kuntarekry senast 31.3.2023 kl. 16.00.

Läs mer

https://www.kokkola.fi/sv/jobb-och-foretagsamhet/sysselsattningstjanster/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Jag ger gärna mer information om tjänsterna:
Sanna-Mari Levijoki, tfn 044 7809 086
onsdag 15.3 kl. 11.30-13.00 och fredag 24.3 kl. 12-14.

Lär dig mer om oss

Näringsliv och stadsutveckling

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt.

Näringsliv och stadsutveckling utvecklar livskraften och kvarhållningskraften samt främjar den allmänna regionutvecklingen och samarbetet i anknytning till den. Enheten ansvarar för beredningen och uppföljningen av stadens strategi samt för samordningen av hela strategiprocessen i stadsorganisationen. Enheten ansvarar också för beredningen av stadsorganisationens lednings- och styrsystem.

En av enhetens centrala uppgifter är dessutom att styra stadskoncernens bolag och delägarbolag. I näringsliv och stadsutveckling ingår marknadsförings- och kommunikationsteamet, projektteamet som koordinerar processen med kommunfinansiering av projekt samt sysselsättningstjänster.

Välkommen till oss!


Adress: Vasavägen 6A, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat