Arkistopäällikkö, sijaisuus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Arkistopäällikkö, sijaisuus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme arkistopäällikköä sijaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arkistoon. Sijaisuus alkaa 1.8.2019 ja kestää 31.7.2020.

Arkistopäällikön tehtäviin kuuluu tiedonhallinnan suunnittelu, kehittäminen, koulutus, ohjeistus sekä arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelmien vahvistaminen. Hän vastaa kuntayhtymän pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä johtaa paperiasiakirjojen seulonta-, digitointi- ja hävitysprosesseja. Arkistopäällikkö toimii asianhallinta-, tiedonohjaus- ja potilasasiakirjojen hallintajärjestelmän pääkäyttäjänä sekä osallistuu asiakirjahallinnon viestintä- ja raportointitehtäviin. Arkistopäällikkö vastaa esimiehenä arkiston toiminnasta, työnjohdosta ja taloushallinnasta.

Arvostamme hakijassa perehtyneisyyttä terveydenhuollon tietosuojaan ja tieteelliseen tutkimukseen, kokemusta toimialan esimiestehtävistä ja terveydenhuollon tiedonhallinnan toimintaympäristöstä ja sen kehittämisestä sekä toimialan lainsäädännöstä. Asiakirjahallinnon täydennyskoulutus ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi.

Arkistopäällikön sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto, hyvä tietotekninen osaaminen sekä riittävä alan työkokemus

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valinnassa käytetään tarvittaessa soveltuvuusarviota.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut toimialuejohtaja Erja Teppola, erja.teppola(at)ppshp.fi, p. 0400 802 485 (7.6. klo 10-11.30, 13.6. klo 13-14.30).
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Potilashoidon palvelut, Arkisto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan