Skip to main content
test
Arkitekt - Kokkolan kaupunki

Karleby stad söker en arkitekt till en stadigvarande befattning

I arkitektens uppgifter ingår olika delområden inom byggande, såväl i nybygg- som reparationsbyggprojekt. Du deltar i egenskap av medlem i planeringsteamet i skapandet av idéer som gäller disposition av utrymmen, i planeringen, den mångsidiga visualiseringen av utvecklingsprojekt samt i utarbetandet av tekniska planer och anbudsbegäran. Du arbetar självständigt i ett yrkesövergripande team på 10 personer.

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig täckande företagshälsovårdstjänster, lunch till personalpris, möjligheter till utbildning och utveckling samt ett motions- och kulturpass. Vi satsar på gott ledarskap och på personalens välbefinnande.

Behörighetskrav är arkitektexamen eller byggnadsarkitektexamen. Arbetet förutsätter några års arbetserfarenhet av planering av utrymmen och lokaler samt god visualiseringsförmåga och smidig användning av programmet ArchiCad.

Studie- och arbetsintyg i original presenteras i samband med en eventuell intervju.

Karleby stads tjänstespråk är finska.

Ansökningstiden är förlängd till den 6 mars 2024.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Frågor som anknyter till arbetsuppgifterna riktas till projektchef Lasse Luomala, lasse.luomala@kokkola.fi och stadsarkitekt Kristian Biskop, kristian.biskop@kokkola.fi

Lär dig mer om oss

Ansvarsområdet för Byggnation

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2400 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Salutorget 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat