Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella kaupunkisuunnittelupalveluissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva asemapäällikön virka. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Asemakaavapäällikkö vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä yleiskaavapäällikön kanssa. Asemakaavapäällikkö johtaa asemakaavoitusyksikköä, jonka tehtävänä on huolehtia asemakaavoituksesta ja muusta detaljikaavoituksesta ja niihin liittyvistä viranomaispäätöksistä sekä kaupunkikuvan kehittämisestä ja maankäyttöön liittyvistä yhteistyöhankkeista.

Kelpoisuusehtona virkaan on arkkitehdin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto).

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja laajapohjaista kokemusta kaavoituksesta ja maankäyttöön liittyvistä yhteistyöhankkeista. Edellytetään kaavanlaatijan pätevyyttä.

Eduksi luetaan valmentavat johtamis- ja ryhmätyöskentelytaidot sekä kokemus kunnallishallinnosta.

Työaika: 36,25 h/vko

Palkkaus: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, jari.kyllonen@kuopio.fi, p. 044 718 5501 tai suunnittelupäällikkö Ari Räsänen, ari.rasanen@kuopio.fi, p. 044 718 5122.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkisuunnittelupalvelut

Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupunkisuunnittelupalveluista, rakentamisesta ja kunnossapidosta, maaomaisuuden hallintapalveluista sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnasta. Tehtäviin kuuluvat mm. kaavoitus, kunnallistekninen suunnittelu, kaupunkiympäristön rakentaminen ja sen hallinta sekä käyttökelpoisena pitäminen. Virka sijoittuu kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalveluihin.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat