Asemamestari, Juuka; määräaikainen (ID4669) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 29 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 42 700 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meidän hommissa pääset kehittämään osaamistasi!

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 17.6.2021 mennessä vs asemamestarin viransijaisuus, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Juuan paloasema.

Asemamestarina vastaat Juuka-Koli paloasemaryhmän toiminnasta ja toimit Pielisen Karjalan -alueen palopäällikön alaisuudessa. Lisäksi asemamestarille määritellään erityisvastuutehtävä, jossa huomioidaan henkilön vahvuudet ja osaaminen. Juuka - Koli -paloasemaryhmässä työskentelee 9 päätoimista henkilöä ja noin 30 sivutoimista pelastushenkilöä. Asemamestari toimii heidän lähiesimiehenä.

Asemamestarin tehtävään sisältyy mm. seuraavia osa-alueita: pelastustoiminnan valmiuden ylläpito ja varmistaminen, paloaseman päivittäiseen toimintaan liittyvät esimiestehtävät, pelastusviranomaisten valvontatehtävät, pelastushenkilöstön sisäisten koulutusten järjestäminen ja ulkoiset turvallisuuskoulutukset. Lisäksi mahdollisuus tehdä Nurmeksen paloasemalla paloesimiehen sijaisuuksia vuorotyössä.

Viran kelpoisuusehtona on vähintään valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 6 § 2 mom. mukainen alipäällystön kelpoisuus. Edellytämme virkaan valitulta riittävää terveydentilaa savusukellusta edellyttävissä perustehtävissä toimimiseen (ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä). Tehtävässä edellytetään, että henkilöllä on C-luokan ajokortti.

Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan TS:n mukaista 38,25 h/vko yleistyöaikaa. Sijaisuus kestää 30.9. saakka.

Palkkaus määräytyy TS:n pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaan. Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelun yhteydessä.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palveluja 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 160 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 800 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Olemme savuton työpaikka.

Hakuaika alkaa 2.6.2021 ja päättyy 17.6.2021

Lisätietoja: palopäällikkö Mika Viertola, puh. 013 3309160 tai palopäällikkö Yrjö Jantunen, puh. 013 3309114

Joensuussa 2.6.2021

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-4669
  • 2.6.2021 - 17.6.2021 08:00
  • JuukaPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat