Asiakasohjaaja/Projektityöntekijä (Talent Boost) - Turun kaupunki

Projektityöntekijä tarjoaa monipuolista asettautumiseen liittyvää neuvontaa englanniksi. Hän ottaa vastaan puheluita tai sähköposteja ja ratkaisee asiakkaiden moninaisia asettautumiseen liittyviä haastaeita parhaalla mahdollisella tavalla. Projektityöntekijä laatii henkilökohtaisia asettautumissuunnitelmia englanniksi yhdessä asiakkaan kanssa ajanvarauksella. Hän huolehtii kokonaisvaltaisesti asiakaskontaktit alusta loppuun asti tai ohjaa asiakkaan eteenpäin oikealle asiantuntijalle tai vaadittavan palvelun luokse.

Työ on ensisijaisesti asiakaspalvelutyötä, mutta koska tehtävässä pilotoidaan englanninkielistä neuvontaa, myös kehitystyö on keskeistä. Työ sisältää myös hallinnollisia ja viestinnällisiä tehtäviä. Koska asettautumissuunnitelmat ovat uusi toiminto kaupungissa, asiakasohjaaja osallistuu niiden kehittämiseen ja suunnittelemiseen.

Projektityöntekijä on osa Talent Boost Turku -hankkeen tiimiä ja osallistuu sitä kautta myös laajan alueellisen Talent Hub Turku -verkoston toimintaa. Lisäksi projektityöntekijä työskentelee tiiviisti Turun kaupungin monikielistä neuvontaa tarjoavan Infotorin kanssa ja yhteistyössä Turun kaupungin ja Kelan yhteisen asiakaspalvelun Monitorin kanssa. Hänestä tulee osa tulevaa kaupungin asettautumis- ja kotoutumiskeskusta eli TIP:ä (Turku International Point).

Koska työ on pääasiassa asiakaspalvelua englanniksi, kelpoisuusvaatimuksena on englanti äidinkielenä tai muulla tavoin todennettava erinomainen englannin kielen taito sekä kokemus asiakaspalvelu- tai neuvontatehtävistä. Edellytämme hakijoilta myös erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä korkeakoulututkintoa tai muuta riittävää osaamistasoa osoittavaa kokemusta tai koulutusta, vähintään soveltuvaa opistoasteista koulutusta.

Lisäksi toivomme hakijoilta rohkeaa oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta perehtyä laajoihin kokonaisuuksiin, joista neuvontaa annetaan.

Koska projektityöntekijä työskentelee kansainvälisessä ympäristössä asettautumispalveluiden parissa, eduksi luetaan kokemus monikulttuurisuudesta ja asettautumisen prosesseista.

Myös kohderyhmän, eli kansainvälisten osaajien tarpeiden sekä työnantajan eli Turun kaupungin tarjoamien palveluiden tuntemus on plussa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Arjan Myftari, projektipäällikkö / Talent Boost Turku -hanke, 040 184 6801, arjan.myftari@turku.fi
Nuppu Ervasti, viestintäkoordinaattori / Talent Boost Turku -haneke, 040 182 1105, nuppu.ervasti@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Johdon tuki, Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen, Hyvinvointi ja työllisyys

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Yliopistonkatu 27, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat