Skip to main content
test
Asiakasohjausjohtaja, ikääntyneiden palvelut - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ikääntyneiden palvelujen tulosalueella on haettavana asiakasohjausjohtajan virka.

Asiakasohjausjohtaja vastaa ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen toiminnasta ja taloudesta. Palveluohjauksen tulosryhmä vastaa asiakkaiden ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluohjauksesta sekä palvelutarpeen arvioinnista yhteisesti sovittujen toimintamallien ja prosessien mukaisesti.

Hyvinvointialueen tulosryhmäjohtajien virat täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavassa johtotason tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin virkaan.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Ilmoittautuminen virkoihin päättyy 29.7.2022. Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Virkaan valittu voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen tätä ennen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
- kokemus ja näyttö menestyksekkäästä/tuloksellisesta tietoon perustuvasta toiminnan, talouden, henkilöstön ja prosessien johtamisesta
- hyvät näyttöön perustuvat henkilöstöjohtamisen taidot
- hyvät viestintätaidot
- vahva kokemus strategisesta johtamisesta sekä muutosjohtamisesta ja kehittämisestä
- kokemus verkostojohtamisesta ja toimimisesta oman alan verkostoissa
- näyttö tiedolla johtamisesta sekä sen kehittämisestä omalla alueellaan
- kokemus asiakasprosessien johtamisesta ja kehittämisestä

Virkaan valittavalta odotamme:
- hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
- kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
- kykyä luoda visioita ja innostaa henkilöstöä
- valmentavaa ja kannustavaa johtamisotetta
- hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja
- muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
- kykyä johtaa tuloksellisesti tietoon perustuen
- valmiuksia johtaa oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä

Lisätietoja

https://vshyvinvointialue.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut va. hyvinvointialuejohtaja Antti Parpo, antti.parpo@turku.fi, p. 040 642 8682
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

***

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023.

Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans.

Vi blir en ny arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet.

Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla!


Osoite: Rauhankatu 11, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat