Skip to main content
test
Asiakasvastaavan toimi - Kuusamon kaupunki

Ikäihmisten palveluiden tulosalueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa laadukkaita palveluja ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.

Toimit tehostetun palveluasumisen yksikön asiakasvastaavana, yksikössä on 30 asukasta. Työhösi kuuluu kokonaisvaltainen asiakkuuksien hallinta ja suunnittelu. Tuot esille gerontologista näkökulmaa moniammatillisen tiimin jäsenenä asiakkaan parhaaksi. Omaisyhteistyö on tärkeä osa tehtävääsi. Työ on asiakaslähtöistä, kuntouttavaa ja voimavaralähtöistä. Osallistut päivittäiseen asiakastyöhön.


Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosiaalialan AMK- tutkinto (geronomi, sosionomi tai kuntoutuksenohjaaja AMK). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme loppuvaiheen opiskelijat.

Edellytämme aitoa kiinnostusta ikäihmisten parissa työskentelyä kohtaan sekä positiivista asennetta ja laaja-alaista näkemystä ikääntyneen arjen tukemisesta. Arvostamme kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, sopeutumista muuttuviin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Eduksi katsomme myös kokemuksesi muistiasiakkaiden kuntoutuksesta sekä RAI-toimintakykymittarin käytöstä. Kinestetiikka on yhteinen toimintatapamme, aiempi kokemuksesi kinestetiikasta katsotaan eduksi, mutta tarjoamme myös mahdollisuuden kouluttautumiseen.

Eduksi katsomme myös kokemuksesi muistiasiakkaiden kuntoutuksesta sekä RAI-toimintakykymittarin käytöstä. Kinestetiikka on yhteinen toimintatapamme, aiempi kokemuksesi kinestetiikasta katsotaan eduksi, mutta tarjoamme myös mahdollisuuden kouluttautumiseen.

Hakuaikaa jatketaan 15.8.2022 klo 15.00 saakka

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja : Asumisen vs. esimies Merja Oinas 0408608916, merja.oinas@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Ikäihmisten palvelut, Kotiranta/Siika

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Perusturva, PL 9 93601 Kuusamo., 93601 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat