test

Asiakirjahallintopäällikkö

Löydä itsesi Mikkelissä.

Mikkelin kaupunki hakee asiakirjahallintopäällikköä vakinaiseen virkaan

Asiakirjahallintopäällikön tehtävien keskiössä on kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaaminen ja kehittäminen osana kaupungin tiedonhallintaa. Tehtävään kuuluu tiedonhallintaa koskevien kuvausten laadintaan ja ylläpitoon osallistuminen, tiedonohjaussuunnitelmien ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatiminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteyshenkilöiden kanssa sekä niiden hyväksyminen käyttöön, asiakirjahallintoa ja arkistotointa koskevien ohjeiden laatiminen, toimintatapojen suunnittelu, kouluttaminen ja valvonta.

Asiakirjahallintopäällikkö toimii asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston pääkäyttäjänä ja osallistuu asianhallinnan, sähköisen arkistoinnin ja näihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämistyöhön yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, tietohallinnon ja järjestelmäntoimittajien kanssa.

Asiakirjahallintopäällikkö vastaa kaupunginarkistosta ja hoitaa sen tietopalvelua asianhallintatiimin kanssa. Asiakirjahallintopäällikkö toimii myös kaupunginarkiston digitointiprojektin projektipäällikkönä. Projektin arvioitu kesto on vuoden 2024 loppuun.

Asiakirjahallintopäällikkö on kaupungin kirjaamosta sekä toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen teknistä valmistelua hoitavasta listatiimistä koostuvan asianhallintatiimin ja digitointiprojektissa työskentelevien työntekijöiden lähiesihenkilö.

Hakuaika 1.3.2024 klo 15.00 asti.

Yhteystiedot

Ari Liikanen
hallintojohtaja
044 794 2031
ari.liikanen(at)mikkeli.fi

Lisätietoja

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, asiakirjahallinnan opinnot ja hyvä arkistoalan tuntemus.

Lisäksi valittavalta odotetaan vahvaa sähköisen asiakirjahallinnan ja säilyttämisen osaamista, hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä vahvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Edellytämme valitulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Työaika & palkkaus

Työaika on 36,25 tuntia viikossa. Mikkelin kaupungissa etätyötä voidaan tehdä esihenkilön harkinnan mukaan maksimissaan enintään 12 päivää/kuukausi. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka 3336,76 €/kk.

Tehtävään valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika & muut tiedot

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekryn kautta 1.3.2024 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja opintotodistukset. Haastatteluun kutsuttujen tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Työssä aloitus 15.4.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2000 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

lue lisää mikkelin kaupungista työnantajana