Asiakkuusneuvoja - Oulun kaupunki

Business Oulun Työllisyyspalvelut hakee ASIAKKUUSNEUVOJAA vakinaiseen tehtävään. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Asiakkuusneuvojan tehtävä sijoittuu Business Oulu -liikelaitoksen Työllisyyspalveluihin 1.1.2021 alkaen muodostetun Työnhaun alkuvaiheen palvelut -yksikköön. Tehtävä liittyy ajalla 1.3.2021 -30.6.2023 toteuttavaan Työllisyyden kuntakokeiluun sekä muihin BusinessOulun asiakaspalvelutehtäviin.

Työnhaun alkuvaiheen palvelut -yksikön roolina on antaa työnhakuun ja yrittäjyyteen liittyvää alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa sekä saattaa alkuun asiakkaiden palveluprosessit. Kuntakokeilun aikana tehtävä sisältää myös virkatyötä, jossa hoidetaan lain julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista mukaisia tehtäviä. Työ voi sisältää myös projektityötä ja erilaisia kehittämistehtäviä, joiden parissa suunnitellaan, kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia toimintamalleja erilaisten matalankynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluiden toteuttamiseksi työllisyyden- ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Asiakkuusneuvojan tehtävänä on antaa ensivaiheen neuvontaa ja ohjausta työnhakija- ja työnantaja -asiakkaille mm. työnhausta, työllistymistä edistävistä palveluista, kouluttautumisesta, yrittäjyydestä sekä erilaisista rekrytointimahdollisuuksista. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan asiakkaille puhelimitse, kasvokkain sekä digitaalisesti toteutuvien palvelutapahtumien muodossa. Asiakkuusneuvoja tarvittaessa myös tukee ja opastaa asiakkaita digitaalisessa asioinnissa. Neuvonta- ja ohjauspalveluja toteutetaan osana BusinessAsema -konseptia.

Lisäksi työnkuvaan voi sisältyä muuta tiimin yhteisten tehtävien hoitamista mm. raportointia, dokumentointia ja hankintoja sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva toisen asteen ammatillinen koulutus, opistoasteen- tai ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta työllisyyspalveluiden, aktivointitoiminnan, sosiaalipalveluiden ja/tai palveluohjauksen tehtäväkentiltä. Hakijalta edellytetään hyviä suomen kielen suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa asiakaspalvelu - ja tietoteknistä osaamista. Muu kielitaito sekä joustava asenne ja mukautuminen erilaisiin työtehtäviin kovienkin työpaineiden keskellä ovat eduksi tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/239/2021. Hakemukset on toimitettava 25.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/etusivu.html

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimiesimies Niina Uusimaa, p. 050 349 7498 tai palvelupäällikkö Saila Lehto, p. 040 182 1387.

Oulun kaupunki, BusinessOulu -liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.