Asiantuntija - Lappeenrannan kaupunki

Henkilön tehtävänä on toteuttaa Hinkua Etelä-Karjalaan projektia osana Imatran kaupungin toteuttamaa hanketta. Haettava henkilö sijoittuu Lappeenrannan kaupungille osahankkeeseen. Tavoitteena on toteuttaa projektisuunnitelmaa. Lappeenrannan osahankkeen tehtävä painoittuu maaseudun asukkaiden aktivointiin, hankeviestintään ja tiedotukseen sekä pilottien toteuttamiseen ja edistämiseen yhdessä Imatran kaupungin kanssa.

Henkilön kelpoisuusvaatimuksena on asiantuntemus ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista, energia-alalta sekä tietoa kansallisista ja EU:n ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvistä tavoitteista ja toimintalinjoista.

Lisätietoja

https://www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan
https://www.greenreality.fi/hinkua-etela-karjalaan-hanke

Tutustu työnantajaan

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki on julkinen organisaatio, mikä toteuttaa kunnille määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä sekä alueen elinvoimaa tukevia tehtäviä