Haemme Viestintä ja VisitKouvola-yksikköön

Asiantuntijaa

Tarjoamme kiinnostavan tehtäväkokonaisuuden Kouvolan kaupungin virkistysalueverkoston, matkailua edistävien virkistyspalveluiden sekä alueen yritysyhteistyön kehittämiseksi. Työssäsi pääset tutustumaan Kouvolan hienoon virkistysalueverkostoon. Koordinoit kokonaiskuvaa, tunnistat lupaavimpia kehittämiskohteita ja työskentelet niiden edistämiseksi. Toimit monipuolisessa sidosryhmäyhteistyössä mm. alueen yrityskentän ja viranomaisten kanssa sekä lähdet rohkeasti hakemaan uusia yhteistyökumppanuuksia.

Työssä yhtenä tärkeimmistä toiminta-alueista on Käyrälammen alue, jonne on vastikään laadittu kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään alueen kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa on yhteensovitettu asukkaiden virkistystarpeita sekä matkailupalvelutarjonnan laajentamista. Käyrälammen alueen tuoreimpana uutena avauksena yksityinen toimija on julkistanut matkailun investointihankkeen, joka valmistuu vuoden 2022 aikana. Myös Kouvolan kaupunki panostaa alueen kehittämiseen ja brändäämiseen, mikä on osa asiantuntijan tehtävänkuvaa. Alueen asemakaavoitustyö on käynnissä. Alustava reitistösuunnittelu on aloitettu ja vuoden 2022 aikana käynnistyy vaiheittainen toteuttaminen.

Kouvolan matkailun ympärivuotisia sekä kansainvälisiä asiakasvirtoja ja matkailutulon määrää halutaan kasvattaa kestävällä tavalla. Asiantuntija pääsee tukemaan panoksellaan julkisten ja yksityisten investointien edistämistä. Matkailupalveluiden tarjonnan monipuolistumisen halutaan palvelevan sekä asukkaita että matkailijoita.

Keskeisinä tehtävinäsi ovat:
- Virkistyspalveluiden ja kestävää matkailua tukevien julkisten sekä yksityisten investointien
edistäminen ja palvelutarjonnan kehittäminen yrityskentän kanssa.
- Koordinointi- ja kehittämisvastuu (projektinhallinta) kaupungin luontomatkailupalveluihin liittyvästä
virkistysalueverkosta.
- Käyrälammen kehittämissuunnitelman toteuttamisen koordinointi ja yritysyhteistyö. Kohdennettu sijoittumismarkkinointi, viestintä ja brändääminen.
- Kymijoen ulkoilureitin puuttuvien osien toteutuksen koordinointi.
- Asiantuntija ja kaupungin yhteyshenkilö ulkoilureitistöjen, vesistöjen ja niihin kytkeytyvien
palveluiden tarjonnassa.
- Hankerahoituksen edistäminen Kouvolan kaupungin virkistysalueinvestoinneissa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutustaustaa, alan tuntemusta sekä laaja-alaista kokemusta kestävästä matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittämisestä. Työssä menestymisessä tarvitaan ymmärrystä maankäytön periaatteista ja reitistösuunnittelusta. Tehtävä edellyttää koordinointi- ja projektinhallintakykyä. Keskeisessä roolissa on yritys- ja sidosryhmäyhteistyö, jossa tarvitaan esiintymis- ja yhteistyötaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, sillä työssä yhteensovitetaan erilaisia intressejä. Sinulla on viestinnän ja markkinoinnin osaamista, joka auttaa sinua edistämään asetettuja tavoitteita.

Asiantuntijan kotitiimi on matkailun alueorganisaatio Viestintä ja VisitKouvolassa. Käytännön työtä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Asuminen ja ympäristö-toimialan kanssa, joka vastaa mm. kaupungin ulkoilureitistöjen suunnittelusta ja toteutuksesta. Asiantuntijan tehtävä on uusi ja tehtävänkuva tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika h/vko 36 h 15 min. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.6.2021 - 31.12.2023 ja aloituspäivä 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio (puh. 020 615 5885), to 6.5. klo 15.30 - 16, ti 11.5. klo 9-10 ja 19.5. klo 15 - 16.
Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Lisätietoja

Viestintä ja VisitKouvola

Kouvola on aktiivisten ihmisten luonto- ja urheilukaupunki. Kouvolassa voit elää aktiivista ja laadukasta elämää hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja moni-ilmeisen luonnon keskellä. Arki sujuu ja asuminen on edullista noin 82 000 asukkaan kaupungissa. Myös liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen ovat hyvät. Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka. Tarjoamme hyvät palvelussuhteen ehdot sekä laajat mahdollisuudet etätyöhön, mikä helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tervetuloa osaajiemme joukkoon!


Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola
Kouvolan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat