Asiantuntija, sosiaalipalvelupäätökset - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä: Asiantuntija toimii Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen yksilöasioiden jaoston valmistelijana. Asiantuntija valmistelee asiakkaiden sosiaalipalvelupäätöksistä tekemiä oikaisuvaatimuksia yksilöasioiden jaostolle päätettäväksi. Lisäksi tehtävänä on valmistella lausuntoja hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä toimialan palvelualueiden ja yksilöasioiden jaoston esittelijöiden kanssa sekä asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta. Asiantuntija osallistuu jaostotyön ja palvelualueiden rajat ylittävien prosessien kehittämiseen.

Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimen esikunta, talous ja hallinto, laki- ja asiakkuusyksikkö

Työaika: Toimistotyöaika 36 h 15min/viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sosiaalityöntekijä (sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys) tai tehtävään soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään osaamista sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen, päätöksentekoon ja muutoksenhakuun liittyen sekä lainsäädännön tuntemusta. Asiantuntijan tulee osata hakea tietoa eri järjestelmistä ja koostaa vastine- ja lausuntotekstejä.

Arvostamme kehittämisosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista

Ensimmäisellä haastattelukierroksen mahdollisia haastatteluaikoja: 16.9. klo 13-15 ja 23.9. klo 13.30-14.30 tai 14.30-15.30, 24.9. klo 14-15 tai 15-16.

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Elina Palojärvi, 050 374 7333 ja hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, 046 877 1962

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Toimialajohto, Talous ja hallinto, Laki- ja asiakkuusyksikkö
Osoite: Kamreerintie 2A, 02770 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.