Assistent, Distby daghem - Espoon kaupunki

Assistent, Distby daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: assistent för barn i behov av stöd i grupp för 3-5 åriga barn.Till uppgiften hör att stöda barnet i vardagen samt att i verksamheten delta tillsammans med gruppens övriga barn. Tillsammans med gruppens personal delta i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten.Samarbete med konsultativ lärare inom småbarnspedagogik.
Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter erfarenhet av dylika uppgifter.

daghemsföreståndare Maj-Britt Holm 050 321 7374 ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 09-81630620

Distby daghem
Adress: Distbybrinken 5 G, 02230 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren