Skip to main content
test
Assistent inom småbarnspedagogik, Portängens daghem - Espoon kaupunki

Som assistent inom småbarnspedagogik arbetar du tillsammans med ett team som består av lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. Du arbetar med barn i behov av stöd i vardagen i åldern 0-3 år. I arbetet stöder du barnen att vara delaktiga i vardagen och stöder barnens utveckling och ett kontinuerligt lärande.

Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker bibliotek och parker i vår närhet.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande lärmiljö. Vi bemöter alla barn jämlikt. Personalen arbetar delaktighetsfrämjande där barnens behov, tankar, intressen och styrkor är i fokus.

Arbetsplats och adress: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo
Arbetstid: 38.15
Jobbet är för viss tid och en assistent kan även anställas på deltid.
Vi utför den här rekryteringen som anonym rekrytering. Syftet med anonym rekrytering är att fokusera på sökandens yrkeskompetens och arbetserfarenhet. Vi väljer dem som kallas till anställningsintervjuer utan att se deras personuppgifter.

Chefen som väljer vem som ska intervjuas bedömer sökandena utifrån kompetensuppgifterna i ansökan utan att se namn, kontaktuppgifter, ålder, kön och andra identifieringsuppgifter.

För att den anonyma rekryteringen ska lyckas, ska du skriva dina identifieringsuppgifter endast i de fält som anvisats för dem. Lägg märke till att också den fria ansökningstexten du skriver ska följa principerna för anonymitet.

Lämna in din ansökan på webben via systemet Kuntarekry. Då innehåller din ansökan alla nödvändiga uppgifter och rekryteringen kan utföras anonymt.

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet. Uppgiften lämpar sig utmärkt för dig som vill hålla ett mellanår i dina studier och har intresse för att arbeta tillsammans med barn. Det är även möjligt att få en anställning på deltid.

Vi förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga samt tidigare erfarenhet av arbete tillsammans med barn.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/portangens-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Pamela Valtonen, ledare inom småbarnspedagogik, tfn 040 636 6143, pamela.valtonen@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Portängsvägen 12, 02180 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat