Assistent, Karamalmens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Assistent, Karamalmens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi söker en assistent till Karamalmens förskola.Karamalmens daghem och förskola ligger norr om Kera tågstation och söder om Åbovägen. I daghems byggnaden har vi två grupper, en för 1-4 åringar och en för 3-5 åringar. I Karamalmes skolas byggnad på tomten bredvid dagis har vi två förskole grupper. Karamalmens daghem är grundat 2005.Vi arbetar utgående från Planen för småbarnspedagogik och Läroplanen för förskolan. Vi är intresserade av vår omgivning och öppna för barnens initiativ.
Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och engagemang.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Karamalmens_forskola

Daghemsföreståndare Pia Herlin-Kiviniitty 046 877 3274 Vice föreståndare Ritva Idman 043 824 6643

Karamalmens daghem och förskola
Adress: Karaängsvägen 6, 02610 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren