Du fungerar som gruppassistent i en 3-5 års grupp med 21 barn. Du jobbar tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare. Till dina uppgifter hör att stöda barnen i olika verksamheter och fungera som en hjälpande hand.


Arbetsplats: Kongsbergs daghem, Loggbranten 2, 02320 Esbo.


Arbetstid: 38 h 15 min / vecka


Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter: intresse för barn och initiativ till eget arbete.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen


Vi värdesätter: flexibilitet och god samarbetsförmåga.


Kongsbergs daghem är ett litet daghem med två barngrupper och fungerar i första våningen i ett höghus.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Esboviken/Kongsbergs_daghem(3246)

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Juni Lönnfeldt, 043 824 8754.

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Loggbranten 2, 02320 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!