Skip to main content
test
Assistent - Vaasan kaupunki

Vasa stads småbarnspedagogik söker en assistent 35h/vk för tiden 16.8.-31.12.2022 till Hemstrands daghem.

Arbetet utförs i första hand i en förskolegrupp med 21 förskolebarn i åldern 6 år.

De huvudsakliga arbetsuppgifter är handleda och stöda ett eller flera barn som har behov av stöd i utvecklingen, lärandet och vårdsituationer tillsammans med den övriga personalen, vårdnadshavarna och sakkunniga.

Behörighetsvillkor är yrkesexamen för skolgångsbiträde eller yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet. Eller annan motsvarande behörighet enligt behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Eller annan motsvarande yrkesexamen som ger behörighet för assistentuppgiften eller via arbete förvärvd kunskap.

Vi förutsätter goda färdigheter i teamarbete och växelverkan.

Vi värdesätter ett flexibelt och ansvarsfullt arbetssätt.

Vi erbjuder ett mångsidigt och varierande arbete.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 31.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vaasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsförest. Monica Nyman tfn. 040 3577816,
monica.nyman@edu.vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vaasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat